Med den nya spellagen i Sverige var det osäkert hur det skulle gå för marknadsföringen. Den nya lagen säger bland annat att endast företag med en svensk licens får marknadsföra sig i TV och radio. Vidare var det osäkert hur den nätbaserade marknaden skulle reagera på den nya lagen.

Det man däremot kan konstatera efter lite drygt ett år är att väldigt lite har förändrats. Kasino är fortfarande populärt och marknadsföringen sker fortfarande för fullt, även om en del förändringar har skett. Mycket marknadsföring verkar framförallt flyttats till webben, där lagarna är lite friare.

Fanns en viss oro i början

I början när den nya lagen diskuterades fanns det en befogad oro. Ingen visste vad som skulle hända med spelbranschen och hur det här skulle påverka andra branscher som arbetade med spelbolag, inte minst reklamföretagen. När den nya lagen trädde i kraft fanns det också en hel del oklarheter.

Ingen visste exakt hur lagarna skulle tolkas och därför var det svårt att skapa nytt reklammaterial, eftersom ingen visste exakt vad som fick finnas med i reklamen. Det här har man fått ta stegvis och idag finns det mer marknadsföring på internet än innan spellagen introducerades. En del förändringar har dock skett och det finns en hel del restriktioner om vad som får finnas i materialet, eftersom den nya lagen inte tillåter casinos att locka människor till att spendera pengar på sidorna.

Många spelare söker sig till utländska företag

Med tiden har också många spelare börjat att söka sig till utländska spelbolag. Den nya lagen är tänkt att göra det säkrare för konsumenterna, men det är inte alla som är nöjda. Den nya lagen har även infört många begränsningar och orsakat gott om besvär för kunderna. Många är bland annat missnöjda med gränserna som införts för bonusar och erbjudanden.

Det här har lett till att utländska aktörer är mer populära än någonsin. Det är inte olagligt för svenska spelare att vistas på dessa sidor, men det är inte tillåtet för utländska företag att erbjuda sina spel och tjänster till svenskar. Det här har däremot inte stoppat spelbolagen och de allra flesta kommer undan med det också. Det är också helt riskfritt för spelaren att spela på dessa sidor.

Spelandet har inte minskat under åren

Spelandet har inte heller minskat sedan den nya spellagen. Till viss del kan coronapandemin orsakat det till viss del och gjort att fler suttit hemma och spelat. Lagen har däremot inte märkbart påverkat marknaden och många spelbolag har det bättre än någonsin, även om alla har påverkats av lagen. Det har dock blivit svårare för en del mindre aktörer som har fått det svårt att anpassa sig till den nya marknaden med spellicenserna som krävs här i landet.

Det ser däremot inte ut som att det kommer att minska under kommande år. Spelbranschen växer snabbare än någonsin och under 2020 har många bolag sett rekordsiffror. Många spelbolag planerar också expansioner och vill komma in på andra marknader i Europa och övriga delar av världen. Bolagen verkar alltså inte vara oroliga för marknadens framtid.