Hästkapplöpning är knappast en ny sport. Det är en aktivitet som funnits under många år och det har med tiden skapats spännande traditioner inom sporten hästkapplöpning. För det mesta är det hästarna som får mycket av uppmärksamheten, speciellt p.g.a. den betting-verksamhet som bedrivs i relation till sporten där stort fokus läggs på dessa fyrfota djur. Något man ofta glömmer bort är själva kuskarna och deras personligheter som ibland kan ge upphov till rivalitet.

Den rivalitet som kan uppstå mellan olika kuskar

När man tittar på sporten på TV, eller läser om den på exempelvis ATG resultat, kanske man tror att det inte förekommer några intriger ”bakom kulisserna”, men det finns faktiskt ett antal faktorer som kan spela roll när det gäller personkemin mellan kuskarna:

  • Det kan röra sig om något som har att göra med en av hästarna som någon stör sig på
  • Personliga motsättningar av olika slag som har sin grund i oförenliga synsätt
  • En ren önskan att komma före alla andra och att vinna, vilket är naturligt inom de flesta sporter

Det är därför inte bara bland hästarna som det kan uppstå en slags intensitet, utan även mellan kuskarna. Ibland kan sådana intriger påverka prestationen positivt, medan det andra gånger kan ha en motsatt verkan.

Kända rivaliteter mellan kuskar inom hästkapplöpning

Sportrivaliteter är något som man i första hand tänker på när det gäller exempelvis boxning eller tennis. Men det har förekommit flera fall med kända rivaliteter mellan kuskar:

Tony McCoy och Richard Johnson

Dessa två personer tävlade under lång tid inom den brittiska hästkapplöpningen där de var stora namn inom sporten. Många kunde vittna om att McCoy och Johnson ständigt försökte ligga steget före varandra. McCoy lyckades något bättre än Johnson, men inte med särskilt stor marginal.

Javier Castellano och John Velasquez

Två personer som det förekom stor rivalitet mellan var Javier Castellano och John Velasquez. Både Castellano och Velasquez har sina respektive ursprung i Latinamerika, men när de tävlade i USA förhindrade inte detta att de blev rivaler. Velasquez lyckades vinna de mer prestigefyllda loppen, medan Castellano vann flest antal lopp.

Ruby Walsh och AP McCoy

När det gäller de hästkapplöpningar som har förekommit på de brittiska öarna är det många som kommer ihåg att det mellan Ruby Walsh och AP McCoy fanns en rivalitet som få hade sett tidigare. Dessa två berömda kuskar hade olika styrkor:

  • McCoy var duktig när det var dags för platt lopp
  • Inom hinderlöpningen var det dock Walsh som hade övertaget

I slutänden var det svårt att säga vem som var ”bäst”. Både Walsh och McCoy lyckades fenomenalt bra. Man kan kanske också säga att de hade varandra att tacka för sina respektive framgångar, eftersom de verkligen sporrade varandra inom hästsporten.

Fördelar och nackadelar med rivalitet

Det är nog få som hade velat gå och titta på hästkapplöpningar om där inte hade förekommit någon form av rivalitet. Den friktion som uppstår mellan de olika personligheterna på banan är precis det som för många ger sporten dess glans. Samtidigt bör man tänka på att det finns gränser även inom hästsporten och att det inte får gå så långt att någon råkar ut för onödiga skador.