Företag som konkurrerar digitalt tävlar på olika sätt.

  • Funktionalitet. Erbjuda konsumenten vad den efterfrågar på bästa sätt
  • Visuellt. En visuellt inbjudande hemsida är alltid att föredra framför en ful
  • En kombination av båda

E-handelsföretag

Vissa e-handelsföretag existerar uteslutande online, där slutkonsumenten får en digital produkt eller tjänst. Medan andra e-handelsföretag har element som ofrånkomligt måste existera fysiskt, genom förvaring i ett lager, och leverans till slutkonsumenten m.m.

Sofistikerade E-handelsföretag samlar ovärderliga data om sina konsumenters beteendemönster som de kan använda för att leverera bättre produkt och tillgodose konsumentens behov till det yppersta. E-handelsföretagens utopi är att automatisera sin verksamhet så mycket som möjligt, såväl som oändlig skalbarhet. Utan att företagets prestanda eller kvalitet försämras. E-handel är framtiden, och erbjuder väldigt mycket utrymmer för kreativitet och nisch-marknader.

Många e-handelsföretag har en bloggsida där konsumenten kan berätta om sin upplevelse med en produkt eller tjänst, eller ge goda råd till andra konsumenter.

Nätcasinon

Operatörerna inom online casino-industrin har en väldigt förenklad affärsmodell gentemot e-handelsföretag i övrigt. De erbjuder exakta samma spel, från exakt samma spelleverantörer och samma betalningsleverantörer. Därmed existerar inte någon konkurrensfördel genom att manipulera kvalitet och kvantitet av utbud. De konkurrerar snarare genom att erbjuda kunden hög standard på både funktionalitet och design. De konkurrerar också genom att erbjuda populära casinobonusar som lockar konsumenter, samt flera mindre servicetjänster som ökar konsumentens upplevelse och bekvämlighet.

Cybersäkerhet

Ända sedan urminnes tider har det funnits skurkar som gjort livet surt för resten av samhället. Allteftersom samhället utvecklas och förändras så anpassar sig även skurarna, som alltid kommer på nya sätt att hitta på bus.

Företag som jobbar med nätsäkerhet har enbart funktionalitet som målsättning, dvs alltid ligga i framkant inom säkerhet på nätet. – Och vacker webbdesign spelar mindre roll.

Dessa företag måste kunna anpassa sig blixtsnabbt till digitala förändringar och hela tiden ligga steget före, samt förutse olika typer av säkerhetsintrång. Om de inte klarar av det väljer konsumenten en konkurrent, oavsett hur estetiskt tilltalande deras hemsida än må vara.

Gamla industrier på väg utför

De industrier som smärtfritt kan anpassa sin verksamhet digitalt lär sannolikt gynnas framöver. Jämförelsevis finns industrier vars nuvarande existens är i farozonen när samhället digitaliseras.

Traditionell utbildning

Universitet och gamla lärosäten motsäger sig gärna att den digitala utvecklingen som hotar deras existens, åtminstone i dess nuvarande form. Högskoleutbildningar inte har förändrats nämnvärt sedan den digitala eran gjorde sitt intåg. Visst finns det distanskurser och klasser som anordnas via Zoom, men själva grundstrukturen har inte förändrats.

Utmaningen för universiteten är att de inte längre har monopol på lärdom. Den som vill lära sig en färdighet kan enkelt hitta källor på nätet som erbjuder fullgod kvalitet på utbildning. Och inom en snar framtid lär individer sannolikt kunna testa och certifiera sin kunskap på annat håll. Och därmed bevisa sin kompetens utanför akademins elfenbenstorn som sakta börjar vittra sönder.

Traditionella medier

Den digitala eran har skadat traditionella medier hemmahörande i stora mediehus. De har tappat sitt informationsmonopol och kan inte längre ensamrätt att förse allmänheten med information. Mediehusen tappar hela tiden medial auktoritet till förmån för andra digitala kanaler utan stora mediehus, som hela tiden vinner marknadsandelar. Det har resulterat i att mediehusen blir alltmer politiserade, och politiker försöker genom lobbyverksamhet påverka innehållet i fristående och sociala medier, med syfte att redaktionellt filtrera innehållet.

Det politiska systemet

Det politiska systemet har inte förändrats nämnvärt sedan den digitala eran kom till världen. Det är samma trögflytande system som för ett sekel sedan. Sannolikt är det bara en tidsfråga innan den digitala eran kommer ifatt dagens slöa politiska system och tvingar fram en radikal förändring, både på gott och på ont.