Internet är ett fantastiskt verktyg för att skapa gemenskap världen över. En gemenskap där nationella gränser inte begränsar. Dagens videobloggare sitter därmed – utan att överdriva – på en unik möjlighet att skapa en bättre och mer öppen värld, där endast fantasin sätter gränsen för vad man kan blogga om. Förutsättningen är dock att man följer regler som på många sätt avspeglar hur vårt umgänge regleras även utanför bloggosfären. Många av reglerna och förhållningssätten är självklara, andra bör man läsa på om, för att inte hamna i onåd hos de olika kanalerna, såsom YouTube.

Förbjudet innehåll

Allt hatiskt innehåll eller sådant som kan vara våldsamt eller chockerande är givetvis bannlyst och man kommer får problem med de flesta stora kanaler om de upptäcker den typen av innehåll. Detsamma gäller skadligt eller farligt innehåll såväl som trakasserier, cybermobbning eller rena hot. Spam, vilseledande metadata eller rent av bedrägeri är givetvis också förbjudet. Många kanaler jobbar dessutom hårt på att se till att skydda barn från obehagligheter till övergrepp på nätet.

Där det lätt kan gå fel

Allt detta ligger ju dock i linje med att man ska hålla sig till lagar som finns i de flesta länder och som även gäller utanför internet. Men det finns andra regler som man som videobloggare bör hålla koll på och där man lätt kan gå fel.

Fundera igenom hur du får marknadsföra

Att göra direktreklam för casinon utomlands kan strida mot exempelvis YouTubes regler och leda till att videon tas bort. Det är därmed av vikt att fundera över vilka samarbeten man ingår och – framförallt – på vilket sätt. Det är inte fel med marknadsföring eller sponsring, men det måste framgå vad det handlar om och du måste ha koll på regler i olika länder, särskilt när det handlar om spel, där det kan skilja oerhört från land till land.

Var noggrann med behandling av personuppgifter

Idag är man också allt mer noggrann med personuppgifter och varje enskilds integritet, vilket gör att risker för identitetsstöld såväl som hur man hanterar personliga uppgifter blir allt viktigare. En generell regel för att lägga upp personliga uppgifter är att man bör ska ha ett samtycke från personen i fråga. Som konsument finns där även en rad flaggningsfunktioner där man kan signalera till YouTube att här finns ett innehåll som inte är okej. Något som YouTubes personal sedan granskar.

Användarrättigheter

Det är inte sällan man lägger upp videoklipp eller bilder i samband med ens eget videobloggande. Där är det också av oerhörd vikt att se till att samtycke finns eller att man vet att det går att lägga upp ett klipp från exempelvis en gammal fotbollsmatch från 1970-talet. Däremot kan det vara betydligt svårare att lägga upp mer moderna matcher, där tv-bolag ofta har superkoll på hur och vem som får lägga upp. Å andra sidan kan det ibland ligga i deras intresse att du som videobloggare hänvisar dit.

Inaktivitet, flaggande konsumenter och att hålla sig till användarvillkor

Inaktivitet medför också vissa risker. Om exempelvis YouTube märker att ett konto inte är aktivt under en längre period, såsom sex månader, kan kontot återkallas. Frispråkighet är ju en naturlig del av en öppen värld där man skapar kontakter över nationsgränser, men det finns gränser som man bör hålla sig inom, vilket bland annat innebär att du få inte uppmuntra någon att bryta mot användarvillkoren.

En öppen värld

På många sätt är videobloggande en unik möjlighet att skapa gemenskaper, men också lyfta fram nya entreprenörer som bidrar till samhällsutvecklingen. Det gäller bara att hålla koll på regelverken och – faktiskt – använda sig av sunt förnuft, eftersom regler på nätet är ju många gånger desamma som regler utanför.