Något som ofta är populärt att diskutera och som ändrar sig från tid till annan, är vilka som är framtidens jobb med bäst utsikter. Vissa yrken kommer förmodligen alltid vara eftertraktade av marknaden så som vård och omsorg. Lärare är ett annat yrke som det dels redan är brist på, men framöver kommer behövas i takt med att befolkningen växer. Men vilka är det där jobben som kommer komma framöver och som vi inte har idag? Vilka är de bästa framtidsjobben helt enkelt? Det tänkte vi skriva lite om i den här artikeln.

Vilka sektorer är på framfart just nu?

Något som alltid kommer vara aktuellt att lyfta in i denna ekvation är just att befolkningen växer. Med en ökande befolkningsmassa så ökar även efterfrågan på de basala behoven så som exempelvis vård och omsorg. Men det är mångt fler yrken som gynnas av detta. Andra exempel är exempelvis infrastruktur, något som också får ett ökat behov. Här kan vi räkna in klassiska transportmedel så som tåg. Men även elnät som behöver byggas ut samt fibernätet som bygger upp internet där behovet ökas för varje år. Till dessa stora trender kan sedan en rad olika yrkesgrupper kopplas så som ingenjörer av olika slag.

Trender som skapar helt nya arbetsmöjligheter

Blickar vi mot horisonten och istället försöker förutspå vilka av dagens och morgondagens trender som kommer generera nya yrkesgrupper så blir det lite svårare. Här kan vi gissa oss till att all form av dataingenjörer så som programmerare kommer behövas i takt med att det mesta runt omkring oss ska kopplas upp och bli smarta. I takt med att vi skaffar fler uppkopplade prylar så ökar behovet av att dels förstå dessa system, men även att serva dem när saker går sönder. Här kommer en rad nya serviceyrken att behövas kan vi gissa. Något vi också sett växa för varje år är möjligheten att arbeta och samarbeta över nätet. Här finns därmed ett ökande behov av mjukvara och hårdvara som stödjer detta. Något som återigen gynnar yrken som programmerare och hårdvaruutvecklare. Men kring hela den industrin så krävs även ett nät av elektroniktillverkare och alla underleverantörer till dessa. Något som skapar många olika arbetsmöjligheter.

Att ta hand om den åldrande befolkningen

I en annan del av samhället ser vi en allt högre grad av stigande medelålder. Där vi helt enkelt blir äldre och i snitt lever längre. Här kommer vi därför naturligt få ett behov av omvårdspersonal som på flera olika sätt kan stötta denna befolkningsgrupp. Det kan gälla allt ifrån ren omvårdnad, till att förse med mat och mediciner. Många ringar på vattnet med andra ord. Den åldrande befolkningen kommer även vara i behov av olika smarta supportprylar. Här ser vi en enorm möjlighet för olika tillverkande industrier att ta fram produkter som underlättar vardagen för denna målgrupp. Det kan röra sig om allt ifrån rullatorer till mer innovativa saker så som anpassade mobiler exempelvis. För att summera denna artikel så tror vi att många yrken som alltid varit behövda så som inom sjukvården, fortsatt kommer vara en efterfrågad yrkesgrupp. Befolkningen ökar och blir samtidigt äldre i snitt, något som ökar efterfrågan snabbare än vad vi lyckats följa efter med tillgången.