Från svenska Wikipedia: Blogg (en förkortning eller förenkling av webblogg; av engelskans blog (kortform av weblog web + log)

Du kan även läsa med om ”vad är en blogg?”.